กิจกรรม Bike for Mom สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา นำโดย ผศ.ดร.เกษม  เบ็ญจวงศ์ ผู้อำนวยการฯ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เนื่องในกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา