สถาบันรัชต์ภาค วิทยาเขตยะลา

logo-2023-yala-2

ผู้อำนวยการสถาบันรัชต์ภาคย์ วิทยาเขตยะลาได้มอบโล่ เพื่อแสดงความยินดี

ผศ.ดร. เกษม เบ็ญจวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรัชต์ภาคย์ วิทยาเขตยะลาได้มอบโล่ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ สำเร ครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นนักศึกษา ป.โท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศเหรียญทอง” ครูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 👍🏻👏🏻✨

Scroll to Top