สถาบันรัชต์ภาค วิทยาเขตยะลา

logo-2023-yala-2

รวมภาพถ่ายบรรยากาศ กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2566

ณ รัชต์ภาคย์ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 🙏🏻 ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน 🤝🏻♥️👏🏻 ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทเตรียมงานในครั้งนี้ ✨

Scroll to Top